Odznaki kolekcjonerskie i służbowe z wygrawerowaną nazwą lub numerem identyfikacyjnym
Art. 227 Kodeksu Karnego

Odznaki służbowe i kolekcjonerskie w świetle prawa


Kto, podając się za funkcjonariusza publicznego albo wyzyskując błędne przeświadczenie o tym innej osoby, wykonuje czynność związaną z jego funkcją, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
 

 

Polecam artykuł na temat prawa do legitymacji Policjanta 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

                                                                 

Nawigacja

Nasza społeczność